Dostarcz swoim klientom wartość, jakiej potrzebują!

Informatyzujemy procesy biznesowe firm, które bardziej niż kupować oprogramowanie, chcą pozyskiwać
i lepiej obsługiwać swoich klientów, rozwijać nowe usługi i rozwiązywać problemy operacyjne.

Nowe usługi lub wartość dodana dla Twoich klientów.

Zaprojektuj z nami proces biznesowy, który lepiej wykorzysta istniejące zasoby i systemy informacyjne firmy. Dokładnie taką usługę, jakiej teraz potrzebują Twoi klienci, a której nie ma konkurencja!

Działy handlowe i punkty styku z klientem głęboko zintegrowane z firmą.

Rozbuduj istniejący system CRM, albo stwórz łatwo nowe narzędzia dostępu do wiedzy o zasobach i ofercie firmy, oraz szybkiego lub automatycznego podejmowania decyzji sprzedażowych.

Obsługa sprzedażowa i posprzedażowa, połączona w jedno pozytywne doświadczenie klienta.

Łącząc pracę ludzi i systemów informatycznych firmy, dostarcz klientom wartość w sposób, jaki zadowala ich potrzeby lub oczekiwania.

Bliższa współpraca z dostawcami i podwykonawcami.

Zautomatyzuj i usprawnij działania, w które zaangażowani są dostawcy i partnerzy Twojej firmy.

Zautomatyzowane i usprawnione procesy operacyjne.

Od wielu lat łączymy zadania wykonywane przez ludzi z elektronicznym obiegiem dokumentów i systemami IT, w dowolnie skomplikowanych procesach naszych klientow. Teraz czas na Ciebie!

Egzekucja najlepszych praktyk i reguł postępowania.

Wprowadź w życie ustalone zasady działania poprzez standaryzację procedur i automatyzację reguł logiki biznesowej.

Wydajniejsza i dokładniejsza praca.

Wyposaż pracowników w uniwersalne narzędzie dostępu do informacji, podejmowania decyzji, oraz szybszej realizacji codziennych zadań.

Pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego organizacji.

Ciężko zwiększyć zatrudnienie? Spraw aby trudne zadania i decyzje automatycznie trafiły do pracowników o najwyższych kompetencjach, a łatwiejsza praca trafiła do osób niżej opłacanych. Wszyscy będą bardziej zadowoleni i produktywni.

Przewidywalne efekty finansowe wdrożeń BPM.

Wiemy, że bardziej niż na oprogramowaniu, zależy Ci na akwizycji lub retencji klientów, obniżeniu kosztów operacyjnych i innych celach strategicznych. Dlatego sprawdź jaki będzie ROI z systemu BPM, zanim go wdrożysz, nawet jeśli za samą licencję nie zapłacisz nam praktycznie nic.

Zarząd

Buduj i integruj więcej za mniej!

Wspieramy działy IT kompetencjami zdobytymi w licznych projektach automatyzacji procesów
biznesowych, wdrażając narzędzia Workflow / BPM / CRM tak, aby można budować i integrować więcej
dedykowanych rozwiązań dla użytkowników.

wheel

Systemy BPM
od pierwszego wdrożenia
przygotowane na zmiany

Wdrażamy systemy, które nie tylko łatwo się skalują bez konieczności wykupu kolejnych licencji, ale przede wszystkim są gotowe na zmiany kształtu i parametrów procesów, sposobów monitorowania i raportowania oraz funkcjonowania interfejsów dla użytkowników.

puzzle

Integracja
w modelu SOA

Dopasowujemy i wdrażamy aplikacje Workflow / BPM tak, aby w pełni wykorzystać ich zalety integracyjne. Tysiące godzin pracy programistów i udanych połączeń procesów z systemami za nami.

light bulb

Gwarancja realizacji SLA utrzymania systemów BPM

Udostępniamy zespołom IT (helpdesk) narzędzia monitorowania i kontroli ekosystemu aplikacji, oraz nasze kompetencje, aby na co dzień wspierać użytkowników biznesowych. Jak się umawiamy, to tak jest!

lock

Bezpieczeństwo
i zarządzanie dostępem

Umożliwiamy wykorzystanie firmowych systemów identyfikacji użytkowników, SSO i monitorowanie aktywności z poziomu aplikacji. Na wszelki wypadek, dla naszych klientów napisaliśmy i wdrożyliśmy też własny system zarządzania użytkownikami.

Zobacz jakie oprogramowanie wdrażamy

Rozwiązania dla naszych klientów opieramy o sprawdzone
produkty Workflow / BPM / BPMS

Horus_Workflow_1.4

Niezawodny i wydajny system egzekucji procesów biznesowych, stworzony w całości przez Horus,
na co dzień realizujący najbardziej złożone zadania wymagających klientów.
Dziesiątki tysięcy użytkowników i setki tysięcy zadań przetwarzanych miesięcznie. Pewny wybór na początek!

zobacz więcej