Inspirator procesowy pokazuje historie sukcesów, oraz realne efekty usprawnień i automatyzacji konkretnych procesów biznesowych. Oceń korzyści dla Twojej branży i obszaru merytorycznego.

  Pokaż tylko wdrożenia Horus

  Automatyczna obsługa szans sprzedażowych (lead management)

  Maksymalizuj akwizycję nowych i retencję aktualnych klientów, zarządzając procesami obsługi szans sprzedażowych (leadów). Zdobądź cenne dane strategiczne i narzędzie wspólnej realizacji celów przez działy sprzedaży i marketingu.

  Więcej o tym procesie

  Obsługa zamówień i realizacja telesprzedaży

  Automatyzacja procesów związanych z realizacją zamówień i uruchomieniem świadczenia usług (order management), prowadzi do zwiększenia sprzedaży i zadowolenia klientów nie tylko w firmach, których przychody bazują na abonamentach.

  Więcej o tym procesie

  Rozbudowa sieci punktów obsługi sprzedaży (POS)

  Przyśpiesz dotarcie do rynku i zmniejsz utracone przychody. Informatyzacja procesów rozbudowy sieci POS, skutkuje obniżeniem kosztów, oraz eliminacją ryzyka zawarcia niekorzystnych umów związanych z lokalną działalnością operacyjną.

  Więcej o tym procesie

  Przyjęcie nowego pracownika

  Zoptymalizuj procesy wdrożenia nowych pracowników, zamieniając „pogubionych” w „produktywnych”.

  Więcej o tym procesie

  Zarządzanie uprawnieniami do systemów informatycznych

  Nadawanie, odbieranie i zmiany uprawnień do systemów IT, to nawet kilkadziesiąt procent wszystkich czynności wykonywanych przez działy helpdesk. Rozwiązania procesowe podnoszą bezpieczeństwo organizacji, pozwalają uniknąć ryzyka i kar (np. nakładanych przez GIODO) i przynoszą realne oszczędności.

  Więcej o tym procesie

  Selekcja i rekrutacja nowych pracowników

  Automatycznie zarządzaj procesem rekrutacji i znajdź najlepszego kandydata.

  Więcej o tym procesie

  Zarządzanie nieobecnościami pracowników

  Nie pozwól by Twój proces zarządzania nieobecnościami był na urlopie.

  Więcej o tym procesie

  Obsługa reklamacji i roszczeń

  Proces obsługi reklamacji przenika wiele innych procesów, wymaga wielu informacji i potrzebuje ciągłego monitorowania. Sprawdź...

  Więcej o tym procesie

  Organizacja biura obsługi klienta

  Udoskonal swoje Biuro Obsługi Klienta i zintegruj je z powiązanymi procesami: Kadrami, Sprzedażą, Administracją, Finansami i innymi.

  Więcej o tym procesie

  Zarządzanie klientami

  Udoskonal swoje Biuro Obsługi Klienta i zintegruj je z powiązanymi procesami: Kadrami, Sprzedażą, Administracją, Finansami i innymi.

  Więcej o tym procesie

  Zamówienia i rozliczenia z dostawcami

  Zaopatrz swój dział zakupów w niezbędne narzędzia i zoptymalizuj proces zamówień i rozliczeń z dostawcami.

  Więcej o tym procesie

  Obsługa klienta od A do Z

  Dopilnuj by Twój klient był stale zadowolony z Twojej firmy, ciągle do niej powracał i polecał ją innym.

  Więcej o tym procesie