Bonita BPM

Bonita Open Source BPM Suite usprawnia działania operacyjne łącząc pracę ludzi, procesy i systemy informatyczne w łatwe do zarządzania, szybkie do zbudowania aplikacje. Oferuje zaawansowane funkcjonalności oparte o BPMN 2.0, łatwe do zaimplementowania konektory i skalowalny silnik Java.

Sprawnie zbuduj swój proces

Zbuduj więcej niż tylko diagram procesu. Skorzystaj z Bonita Studio aby połączyć osoby w organizacji z zadaniami w procesach, określić strukturę danych, zbudować interfejsy i stworzyć dynamiczne raporty.

Szybko uruchom aplikację

Daj użytkownikom więcej swobody. Bonita Portal może stać się centralnym miejscem organizacji zadań, monitorowania stanu spraw, wyszukiwania informacji i współpracy z innymi pracownikami.

Zarządzanie procesami biznesowymi w rękach pracowników

Współpracuj

Zaangażuj osoby z biznesu i IT we wspólne modelowanie procesów. Dzięki BPMN to bardzo proste.

Buduj, optymalizuj i testuj

Buduj i testuj modele procesów w realnym środowisku działania aplikacji. Prowadź symulacje alternatywnych modeli, aby zoptymalizować procesy.

Integruj

Skorzystaj z zestawu konektorów, aby łączyć procesy z istniejącymi systemami informatycznymi minimalnym nakładem kodowania.

Rozwijaj

Dzięki wykonywalnej architekturze, możesz zamieniać diagramy procesów w kompletne, działające aplikacje.

Monitoruj

Skorzystaj w funkcji monitorowania i raportowania, aby upewnić się, że zadania są wykonywane produktywnie.

Wdrażaj

Zastosuj klastrowanie do dużych wdrożeń, oraz elastyczny portal dla użytkowników pracujących na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych.

bonitaStudio
01-bonitaStudio_exp

Szybko zaprojektuj wykonywalne modele procesów w BPMN2. Zacznij od projektowania graficznego, potem zdefiniuj dane, dodaj konektory do zewnętrznych systemów i formularze dla użytkowników.

bonitaPortal
01-bonitaPortal_exp

Interfejsy na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne dla użytkowników końcowych pozwalają w pełni zarządzać pracą. Możesz dzielić zadania na mniejsze, delegować całość lub część, albo po prostu je wykonać.

bonitaEngine
01-bonitaEnginel_exp

Bonita BPM Engine łatwo obsługuje wymagające procesy z duża ilością transakcji, w skomplikowanych środowiskach informatycznych. Integruj silnik korzystając z gotowych konektorów.

Wersja Community i edycje rozszerzone

Zapoznaj się z funkcjonalnościami Bonita dostępnymi w wersji Community i porównaj z zaawansowanymi możliwościami jakie dają wersje Teamwork, EfficiencyPerformance dostępne w subskrypcji.

Modelowanie i opracowywanie

Szybko zaprojektuj model procesu przy pomocy przeciągania i upuszczania elementów graficznych BPMN2. Nawet menadżer nie posiadający wiedzy technicznej może rozpocząć od prostego projektu, a następnie rozszerzyć i wykonać model procesu w trakcie łatwej współpracy z deweloperami.

COMMUNITY TEAMWORK EFFICIENCY PERFORMANCE

Modelowanie procesu BPMN2

checked checked checked checked

Zaprojektuj swój model organizacji pracy przy pomocy Business Process Model Notation (BPMN) 2.0. Można stosować notację podstawową i zaawansowaną.

Wspólne modelowanie procesu

checked checked checked checked

Udostępniaj model procesu i wypełnij lukę pomiędzy właścicielami procesów, osobami biorącymi udział w projekcie, analitykami biznesowymi i deweloperami.

Importuj i eksportuj modele procesów

checked checked checked checked

Importuj modele procesów zdefiniowane w BPMN2, JBPM, XPDL, ARIS (oraz Visio ze wszystkimi wydaniami subskrypcyjnymi). Eksportuj modele procesów i wymieniaj pomiędzy systemami zgodnymi z BPMN2.

Tabele decyzyjne

checked checked checked checked

Zdefiniuj reguły biznesowe dla przepływu pracy w tabelach decyzyjnych, bez konieczności programowania i stosowania zewnętrznych reguł biznesowych.

Walidacja modelu

checked checked checked checked

Sprawdź swój model procesu pod kątem błędów i popraw je podczas projektowania.

Współpraca grupowa – repozytorium procesów biznesowych

checked checked checked

Zapisuj, organizuj i archiwizuj wszystkie procesy w centralnym repozytorium swojej organizacji w oparciu o SVN (system kontroli wersji).

Tworzenie dokumentacji

checked checked checked

Utwórz kompletną dokumentację swojego procesu biznesowego w wybranym przez siebie formacie (.doc, .ppt, .html, .pdf).

Zarządzanie złożonymi danymi

checked checked checked

Zarządzaj swoimi danymi procesu w różnych formatach, w tym Java Objects, XML, oraz w dołączonych dokumentach.

Zarządzanie profilami

checked checked checked

Zdefiniuj jakie informacje i czynności mają być prezentowane określonej kategorii użytkowników końcowych w gotowej aplikacji.

Profile niestandardowych użytkowników

checked checked

Profile użytkowników domyślnych obejmują Business Analyst oraz Application Developer. Dodaj swoje własne profile użytkowników niestandardowych.

Szablony procesów biznesowych

checked checked

Możliwe do przystosowania szablony aplikacji dla działów kadr, finansów, kontroli jakości, informatycznego i in., dzięki fachowej wiedzy Bonitasoft zgromadzonej w trakcie setek wdrożeń BPM.

Połączenie z systemami informatycznymi

Interfejsy (API) web i JAVA połączą Twoje procesy z istniejącymi systemami informatycznymi i bazami danych. Jeżeli nie ma możliwości znalezienia gotowego konektora dla konkretnego systemu informatycznego, można utworzyć swój własny lub poszukać w społeczności budującej Bonita.

COMMUNITY TEAMWORK EFFICIENCY PERFORMANCE

Konektory dla systemów zewnętrznych

checked checked checked checked

Wybierz spośród bogatego zestawu wbudowanych konektorów dla systemów komercyjnych i Open Source, takich jak CRM, bazy danych, Web services i in.

Kreator do opracowywania konektorów

checked checked checked checked

Opracuj i przetestuj swoje własne konektory w Bonita BPM Studio.

Zaawansowany kreator dla SQL

checked checked checked

Zastosuj kreator SQL do graficznego „rysowania” swoich zapytań, poprzez przeglądanie tabel baz danych i wybieranie pól, które chcesz połączyć. Uniknij żmudnych zapytań wprowadzanych ręcznie, które mogą powodować błędy.

Kreator Web services

checked checked checked

Zastosuj kreator Web services, w celu zdefiniowania żądań XML poprzez przeglądanie interfejsu Web Services (plik wsdl). Krócej i mniej błędów.

Kreator Salesforce.com

checked checked checked

Połącz się z systemem Salesforce.com i wylistuj wszystkie dostępne obiekty i pola. Obejmuje to również Query Builder, oparty na języku zapytań SOQL z Salesforce.com służący do szybkiego tworzenia zapytań i minimalizowania potencjalnych błędów.

Zaawansowany kreator dla SAP

checked checked

Zastosuj zaawansowany kreator konektora dla SAP, w celu wyszukiwania i graficznego konfigurowania złożonych danych SAP. Wersje Efficiency i Performance zapewniają również dostęp do dokumentacji SAP.

Struktura organizacyjna i mapowanie aktorów

Zdefiniuj strukturę organizacyjną ludzi zaangażowanych w zarządzanie i wykonywanie procesów. Łatwo uzupełniaj lub modyfikuj strukturę z poziomu Bonita Portal, nawet gdy proces jest w środowisku produkcyjnym.

COMMUNITY TEAMWORK EFFICIENCY PERFORMANCE

Zdefiniuj organizacje

checked checked checked checked

Zdefiniuj użytkowników i grupy bezpośrednio przy pomocy Bonita BPM lub połącz się z istniejącymi katalogami (LDAP, Active Directory i in.).

Mapowanie aktorów

checked checked checked checked

Mapuj aktorów zdefiniowanych w procesie na swoją organizację.

Importuj i eksportuj organizacje

checked checked checked checked

Zastosuj zmiany w swojej strukturze organizacyjnej bez konieczności ładowania innej wersji procesu. Nowa struktura organizacyjna może być zapisywana bezpośrednio w Bonita Portal i zastosowana natychmiast.

Synchronizacja LDAP

checked checked checked

Konfigurowalne narzędzie synchronizacji LDAP aktualizuje automatycznie i regularnie profile użytkowników i grup, w oparciu o LDAP lub Active Directory.

Projektowanie formularzy i aplikacji

Utwórz formularze sieciowe dla interfejsu użytkowników końcowych swoich aplikacji procesowych. Za pomocą przeciągania i upuszczania zdefiniuj pola formularzy, obsługę danych, walidację wprowadzanych danych i in.

COMMUNITY TEAMWORK EFFICIENCY PERFORMANCE

Prosty edytor formularzy sieciowych

checked checked checked checked

Widgety „przeciągnij i upuść” do tworzenia prostych formularzy sieciowych i weryfikacji pól.

Dostosowywanie wyglądu i działania interfejsów (look'n'feel)

checked checked checked

Łatwe przystosowywanie własnej aplikacji procesowej, formularzy i portalu (szablony i logo firmowe).

Kreator dynamicznych formularzy sieciowych

checked checked checked

Utwórz formularze sieciowe z zależnościami pomiędzy polami, dynamicznym wypełnianiem pól informacjami z baz danych, dynamicznym porządkowaniem stron, wbudowanymi regułami walidacji i in.

Symulacja i optymalizacja

Użyj danych procesu do ulepszenia i optymalizacji efektywności. Przed wprowadzeniem zmian możesz utworzyć i symulować alternatywne modele procesów. Wdrażasz całkiem nowy proces? Zastosuj symulację zanim puścisz go w świat.

COMMUNITY TEAMWORK EFFICIENCY PERFORMANCE

Symulacja

checked checked checked checked

Możesz przeprowadzić symulację wykonywania procesów z parametrami takimi jak koszt, czas trwania, użytkowane zasoby, kalendarz oraz zidentyfikować miejsca optymalizacji.

Optymalizacja procesu

checked checked checked

Wykorzystaj wyraźne wskazówki o sposobie ulepszenia swojego procesu - raporty z symulacji egzekucji procesów z twoimi parametrami. Zaawansowane symulacje tworzą raporty bez zewnętrznych danych wejściowych.

Testy, wykonywanie i wdrożenie

Architektura oparta na usługach poprawia wydajność procesów, aby łatwo obsługiwać duże i złożone procesy.

COMMUNITY TEAMWORK EFFICIENCY PERFORMANCE

Wykonywanie asynchroniczne

checked checked checked checked

Zastosuj asynchroniczne wykonywanie, aby uniknąć zablokowania instancji procesów z powodu nie zakończonych zadań.

Interfejsy Java oraz REST

checked checked checked checked

Dostępne API obejmują API oparte o Java, EJB3 oraz REST, które można stosować do budowania niestandardowych aplikacji i łatwego wbudowywania (embedowania).

Zarządzanie wielośrodowiskowe

checked checked checked

Utwórz wiele środowisk developerskich, testowych, pre-produkcyjnych i produkcyjnych – optymalizuj czas potrzebny do uruchomienia aplikacji (go-live).

Zarządzanie architekturą multi-tenant

checked

Jedna platforma służy wielu niezależnym firmom/jednostkom. Każda jednostka jest odizolowana i obejmuje własnych użytkowników, procesy, raporty, wygląd i działanie itp.

Klastrowanie

checked

Zapewnij wysoką dostępność swojej platformy BPM dzięki klastrowaniu.

Aplikacje w produkcji

Gotowe aplikacje mogą być umieszczane na serwerze aplikacyjnym i obsługiwać formularze dla końcowych użytkowników. Zarządzaj procesami bezpośrednio z Bonita Portal.

COMMUNITY TEAMWORK EFFICIENCY PERFORMANCE

Tworzenie aplikacji biznesowych

checked checked checked checked

Stwórz działające aplikacje procesowe za pomocą jednego kliknięcia.

Bonita BPM Portal

checked checked checked checked

Nowoczesny interfejs dla użytkowników końcowych pozwala na pełne zarządzanie pracą – można dzielić zadania, delegować całość lub część, zarządzać sprawami do wykonania zgodnie z wymaganymi terminami realizacji.

Zarządzanie dokumentami

checked checked checked checked

Potężne repozytorium umożliwia zarządzanie i wersjonowanie dokumentów związanych z procesami.

Wyszukiwane danych procesu

checked checked checked checked

Znajdź sprawę używając konkretnych kryteriów wyszukiwania pośród wielu trwających i zarchiwizowanych procesów używając języka naturalnego.

Pod-zadania

checked checked

Rozdziel zadania na mniejsze sprawy do wykonania, które mogą być delegowane na inne osoby, aby uzyskać większą elastyczność i możliwość obsługi nieprzewidzianych spraw.

Niestandardowe profile użytkowników portalu

checked checked

Zdefiniuj niestandardowe profile użytkowników w portalu Bonita BPM i przydzielaj dostęp do odpowiednich funkcjonalności konkretnym grupom użytkowników.

Wyszukiwane danych biznesowych

checked checked

Wyszukuj dane biznesowe w portalu Bonita. Użytkownicy końcowi mogą łatwo wyszukiwać przypadki po szczegółowych danych (np. numer zamówienia, identyfikator sprawy, nazwisko osoby pytającej itp.).

Portal mobilny

checked checked

Wykonuj zadania za pomocą urządzeń mobilnych, smartfonów i tabletów.

Obsługa błędów

checked

Jeżeli jakiś etap procesu nie powiedzie się z powodu błędu konektora, skryptu Groovy lub inicjalizacji danych, napraw ten problem i wykonaj ponownie zadania, które się nie powiodły.

Aktualizuj parametry procesu w jego trakcie

checked

Zmień parametry biznesowe i techniczne w Bonita Studio w trakcie działania aplikacji. Modyfikuj parametry procesu w czasie pracy, bez potrzeby uruchamiania kolejnej wersji procesu lub przerywania usługi.

Monitorowanie i raportowanie

Kontroluj swoje procesy i twórz raporty biznesowe

COMMUNITY TEAMWORK EFFICIENCY PERFORMANCE

Niestandardowe KPI (kluczowe wskaźniki efektywności)

checked checked checked

Zdefiniuj własne KPI i przyporządkuj bezpośrednio do procesów. Wizualizuj wyniki przy pomocy narzędzi graficznych takich jak BIRT lub Jasper Report.

Raporty niestandardowe

checked checked checked

Wykorzystaj niestandardowe raporty Jasper Reports w portalu Bonita BPM, aby monitorować swoje procesy biznesowe i dane.

Monitorowane procesów

checked checked checked

Rozbudowane możliwości monitorowania pozwolą na dokładny wgląd w statusy procesów w czasie rzeczywistym.

quote tag

Bonita BPM jest jedynym produktem Open Source, który spełnia kryteria BPMS Gartnera

gartner_2011

Gartner Research Paper „Cool Vendors in Business Process Management 2011”

quote tag

With tools like Bonitasoft, you’re talking 2 – 4 weeks to be up and running quickly. That’s really what businesses want when it comes to creating an engaging customer experience…that’s the key

Clay Richardson, Lead BPM Analyst at Forrester Research