Identity Management

Organizacjom, które pragną podnieść bezpieczeństwo i usprawnić procesy zarządzania tożsamością użytkowników systemów informatycznych, oferujemy sprawdzone rozwiązanie i kompetencje doradcze, w prostym modelu biznesowym.

Użytkownicy

Pracownikom działów biznesowych umożliwiamy samodzielny, łatwy dostęp do niezbędnych zasobów IT, aby szybciej i wydajniej mogli wykonywać swoją pracę.

Computer

Centralne repozytorium uprawnień

Przechowuj, przeglądaj i raportuj informacje o dostępie do zasobów IT w jednym wygodnym panelu administracyjnym.

Egzekucja polityki bezpieczeństwa

Wprowadź w życie procedury, związane z dostępem do danych i  systemów informatycznych, dostosowane do aktualnych potrzeb organizacji.

Users

Obsługa procesów nadawania uprawnień

Usprawnij procesy samodzielnego nadawania, modyfikacji i odbioru uprawnień do systemów IT przez użytkowników biznesowych.

Sprockets

Automatyzacja dostępu do zasobów IT

Łatwo integruj systemy informatyczne firmy z Horus IM, w celu automatyzacji nadawania i modyfikacji uprawnień.

Zarząd

Menedżerom najwyższego szczebla, oferujemy realny wzrost bezpieczeństwa organizacji, komfortu pracy użytkowników systemów IT, oraz opłaty uzależnione od ilości faktycznie zarządzanych tożsamości.

Prosty model wyceny zarządzania tożsamością

Horus proponuje klientom sposób wyceny, dzięki któremu łatwo oszacować wydatki, oraz zwrot z inwestycji w zarządzanie tożsamością, w kolejnych okresach budżetowych.

Doradztwo i szkolenie na każdym etapie projektu

Horus łączy swoje wynagrodzenie z identyfikacją i szeroko rozumianą realizacją celów, dotyczących poprawy bezpieczeństwa i wydajności pracy swoich klientów.