Rozbudowa sieci punktów obsługi sprzedaży (POS)

Przyśpiesz dotarcie do rynku i zmniejsz utracone przychody. Informatyzacja procesów rozbudowy sieci POS, skutkuje obniżeniem kosztów, oraz eliminacją ryzyka zawarcia niekorzystnych umów związanych z lokalną działalnością operacyjną.

Problem lub wyzwanie:

Ekspansja na konkurencyjnych rynkach (szczególnie usług sieciowych, takich jak telefonia komórkowa czy energetyka) wymaga strategicznego i skoordynowanego działania w obszarze doboru lokalizacji punktów obsługi sprzedaży (klientów) oraz otwierania, migracji i zamykania POSów. Przyśpieszenie tych procesów, przy zachowaniu pełnej kontroli nad prawną kosztową i logistyczną sferą wszystkich działań operacyjnych, stanowi ogromne wyzwanie. Działy nadzorujące rozwój salonów, zarówno będących własnością firmy jak i prowadzonych na zasadzie partnerskiej czy franczyzowej, potrzebują elastycznych narzędzi kontroli i realizacji zadań.

Rozwiązanie:

Narzędzia informatyczne egzekucji procesów biznesowych mogą wspierać procesy biznesowe otwierania i obsługi POSów będących własnością firmy lub działające w innych modelach biznesowych (franczyza, sieć partnerska i inne), w które zaangażowani są zdalnie regionalni menedżerowie sprzedaży, zespoły pracowników centrali oraz poddostawcy i podwykonawcy. Typowe procesy biznesowe obejmują:

  • dobór i akceptację lokalizacji salonów oraz ich wyposażenia i wyglądu (akceptacja projektów aranżacji wnętrz i inne niezbędne czynności)
  • nadzór nad obiegiem dokumentów (umowy najmu lokali, dostawy łącz internetowych i inne)
  • procesy zamawiania, wysyłki i odbioru materiałów reklamowych oraz sprzętu IT (np. czytniki kart SID, ekrany LCD, routery dostępowe, startery marketingowe etc.)
  • przydział uprawnień do systemów IT i fizycznych urządzeń dostępowych dla pracowników salonów (zarządzanie identyfikacją i dostępem)
  • zamykanie i migrację salonów do nowych lokalizacji

Orkiestrowana jest praca ludzi (decyzje i akceptacje, wersjonowanie i przechowywanie dokumentów, automatyzacja wymiany i dostępu do informacji pomiędzy wieloma osobami) i systemów IT: magazynowego, systemem zamówień artykułów wyposażenia biur (zewnętrzny dostawca) oraz systemu zarządzania uprawnieniami (Identity & Access Management). Identyfikacja lokalizacji geograficznej może być zarządzana przez interfejs z Google maps.

Rezultaty:

Informatyzacja procesów związanych z rozbudową i utrzymaniem sieci obsługi klientów, owocuje znacznym skróceniem czasu dotarcia do rynku z ofertą bezpośredniej sprzedaży, co przekłada się na zmniejszenie utraconych przychodów w kluczowych obszarach geograficznych. Koszty otwarcia salonów ulegają zmniejszeniu. Salony sprawnie realizują strategię promocji marki (ujednolicona aranżacja wnętrz) a ryzyka niekorzystnych umów najmu lub braku dostępu do internetu są minimalizowane lub całkowicie eliminowane. Ustalenia dotyczące podziału kosztów uruchomienia salonów zawarte w umowach partnerskich są ściśle realizowane. Stażyści, sprzedawcy i kierownicy salonów są wyposażeni w narzędzia identyfikacji tożsamości oraz dostęp do systemów informatycznych zgodnie z ustaloną polityką bezpieczeństwa (przydziału i zmiany uprawnień).

Opracowano na podstawie materiałów Bonitasoft.

Tagi: