Selekcja i rekrutacja nowych pracowników

Automatycznie zarządzaj procesem rekrutacji i znajdź najlepszego kandydata.

Czy proces rekrutacji w Twojej organizacji szwankuje?

 1. Zbyt wielu pracowników szybko zmienia posadę
  W trakcie rekrutacji nie udało się dostatecznie dobrze sprawdzić kwalifikacji kandydatów, przez co zatrudnione zostały osoby niezainteresowane tego typu pracą lub nieposiadające odpowiednich predyspozycji. Dział HR musi dokładnie wiedzieć, jaki kandydat jest poszukiwany przez zatrudniającego menedżera i jakie pytania należy mu zadać, dzięki czemu praca zostanie zaproponowana właściwej osobie.

 2. Wakaty za długo pozostają nieobsadzone
  Zbyt późno rozpoczęto rekrutację, na miejsce odchodzącego pracownika lub za późno zadecydowano o rozpoczęciu rekrutacji na nowo powstające stanowisko. Trzeba z wyprzedzeniem wiedzieć o zwalniających się w firmie pozycjach. Odpowiednio zdefiniowany proces rekrutacji pozwala na stałe powiększanie bazy kandydatów, tak by w każdej chwili móc uzupełnić wakat na stanowisku.

 3. Koszty rekrutacji są zbyt wysokie
  Automatyzacja zadań takich jak umieszczanie ogłoszeń na portalach internetowych i informacji w social media, czy zarządzanie umawianiem spotkań z kandydatami poprawia wydajność i redukuje koszty tych czynności.

 4. Proces akceptacji kandydatur jest bardzo skomplikowany
  Wiele osób wspólnie decyduje o przyjęciu kandydata do pracy. Ustalenie jasnych reguł dotyczących akceptacji danego kandydata w zależności od wysokości wynagrodzenia, obowiązków, pozycji i zautomatyzowanie obsługi procesu akceptacji pozwala na szybkie potwierdzanie i odrzucanie kandydatów, a także przepływ informacji zwrotnych dla rekruterów.

 5. Wywiady z kandydatami są źle zaplanowane i przeprowadzone
  Brakuje możliwości obiektywnego porównania kwalifikacji kandydatów. Zamknięte pytania w formularzach rekrutacyjnych pozwalają obiektywnie porównać kandydatów, a możliwość zostawienia przez rekrutera/managera uwag dotyczących kandydata umożliwia szybką ocenę aplikacji, bez konieczności spotkań w szerszym gronie.

 6. Trudno przestrzegać polityki rekrutacyjnej firmy w trakcie rozmów z kandydatami
  Firma posiada wiele regulacji, takich jak praktyki antydyskryminacyjne czy przeciwdziałające nieuczciwej konkurencji. Warto zestandaryzować proces rekrutacji, co pomoże zapobiegać łamaniu zasad panujących w danej organizacji. Dobrze zaprojektowany proces może podpowiadać rekruterowi jakie pytania musi, a jakich nie może zadać. Odpowiednio skonstruowana baza danych pozwoli na automatyczne sprawdzenie czy kandydat może zostać zatrudniony.

 7. Ilość aplikacji od kandydatów jest przytłaczająca
  Managerowie tracą czas na spotkania z kandydatami, których na pewno nie przyjmą do pracy. Zaprojektuj proste wyszukiwanie wśród setek zgromadzonych aplikacji kandydatów według potrzebnych Twojej organizacji kryteriów: doświadczenia, edukacji, posiadanych uprawnień. Zautomatyzuj porównywanie aplikacji czy wyników wstępnych rozmów kwalifikacyjnych, co pozwoli na efektywną selekcję kandydatów przechodzących do kolejnych etapów rekrutacji Nasze rozwiązania dla działów HR Gotowe aplikacje do zarządzania zasobami ludzkimi są często kosztowne i mało elastyczne. W każdej organizacji procesy przebiegają trochę inaczej. Horus dostarcza aplikacje wspomagające procesy biznesowe, które łatwo można dostosować do specyficznych wymagań Twojej firmy.


Opracowano na podstawie materiałów Bonitasoft.

Zobacz w czym jeszcze możemy Ci pomóc:

Zarządzanie nieobecnościami pracowników
Nie pozwól by Twój proces zarządzania nieobecnościami był na urlopie.

Przyjęcie nowego pracownika
Zoptymalizuj procesy wdrożenia nowych pracowników, zamieniając „pogubionych” w „produktywnych”.

Budżetowanie
Nie pozwól by praca nad budżetem spędzała Ci sen z powiek.

Tagi: